Czech


English

MUDr. Petr Kubuš, Ph.D.

Vzdělání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (2001), Postgraduální studium (2016)

Atestace: Pediatrie I (2004), Dětská kardiologie (2006), Dětské lékařství (2009)

Praxe:

Dětské kardiocentrum FN Motol, pracovní zařazení: kardiologické oddělení - primář

Dětské odděelení Slezská nemocnice Opava (2001)

Jazyky: angličtina, francouzština

Jiné: Člen České kardiologické spolecnosti, člen Evropské kardiologické společnosti

Petr Kubuš