Czech


English

MUDr. Irena Otáhalová

Vzdělání: Fakulta dětského lékařství UK Praha (1984)

Atestace: Dětské lékařství (1988), Dětská kardiologie (1996)

Praxe:

Dětské kardiocentrum FN Motol (od 1993)

Dětská klinika FN Pod Petřínem (1984-1993)

Jazyky: angličtina, ruština

Jiné: Člen České kardiologické společnosti, Výuka studentů medicíny a postgraduální výuka

Irena Otáhalová