Czech


English

Radka Maternová

Vzdělání: SZŠ – všeobecná sestra (1995), dětská sestra (1997), pomaturitní specializační studium – ošetřovatelská péče o děti a dorost (2004)

Praxe:

Dětské kardiocentrum FN Motol (od 1995) - dětská sestra

pomaturitní specializační studium – ošetřovatelská péče o děti a dorost (2004)

Jazyky: angličtina

Lobby